PANTHEON Konferencija 2024

Opći uvjeti

sudjelovanja na konferenciji

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti uređuju svrhu i uvjete pod kojima će se održavati konferencija PANTHEON konferencija 2024 (u daljnjem tekstu: Događanje) koju organizira Datalab HR d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator), način prijave na konferenciju, uvjete sudjelovanja i postupak eventualnog otkazivanja prije njegove provedbe.

Opći uvjeti su sastavni dio prijave za svako događanje. Pojedinac koji se na bilo koje događanje prijavi, u potpunosti, neopozivo i bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete, objavljene na web stranici konferencija.datalab.hr/uvjeti.

PRIJAVA NA DOGAĐANJE

Prijava na događanje vrši se popunjavanjem prijavnog obrasca na web stranici konferencije konferencija.datalab.hr, gdje pojedinac mora navesti svoje podatke (ime, prezime, tvrtka, e-mail adresa, uloga u tvrtki i telefonski broj). Unosom tih podataka pojedinac jamči da su ispravni i potpuni. Prethodna prijava za događaj obavezna je jer je broj mjesta ograničen. Na događanje, pojedinac može prijaviti samo sebe osobno.

Prijavom na konferenciju pojedinac također pristaje i dopušta organizatoru snimanje i fotografiranje događanja i objavljivanje snimaka nakon događanja. Organizator zadržava pravo upotrebe toga sadržaja u promocijske svrhe, objavu u medijima i na web stranici te u svrhe istraživanja ili edukacije. Sudionici se odriču ostvarivanja bilo kakvih li autorskih li drugih prava u vezi s njihovim spominjanjem ili slikama. Sudionici u svjesni da organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za moguću štetu, nastalu radi objave sadržaja u kojem su spomenuti ili prikazani sudionici.

VIP prijave:

  • Rok za prijave VIP sudionika: po odluci organizatora.
  • Pri prijavi morate u polje VIP promo obavezno unijeti kod koji vam je dodijeljen. Bez upisa VIP promo koda, vaša prijava će biti zabilježena kao obična prijava.
  • Nepreuzete VIP kotizacije se ne mogu pretvoriti u popuste na pakete ili vraćati u novčanom obliku
  • VIP kotizacija nije prenosiva, osim u dogovoru s organizatorom.
  • Ako poduzeće premaši kvotu dodijeljenih VIP kotizacija, sve dodatne prijave se smatraju kao naplative kotizacije.

 SUDJELOVANJE NA DOGAĐANJU

Za sudjelovanje na događanju plaća se kotizacija navedena na stranici za prijavu i obavezna je prethodna prijava putem obrasca na web stranici. Pojedinac snosi troškove prijevoza do događanja ili druge troškove koji su nastali zbog prijave ili sudjelovanja u događanju. Događanju se prisustvuje dobrovoljno. Prisustvovanje događanju se može otkazati pisanim putem, na e-mail adresu marketing@datalab.hr ili na broj telefona 01 3535 595.

OTKAZIVANJE DOGAĐANJA OD STRANE ORGANIZATORA

Organizator zadržava pravo prilagodbe sadržaja događanja i u slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih, više sile ili bilo kojeg drugog razloga, otkazivanje ili odgađanje događanja. Organizator događanja će prijavljene obavijestiti o otkazivanju događanja najkasnije dan prije događanja putem e-mail-a ili telefonskim putem.

Organizator također zadržava pravo da osobi koja bi uznemiravala tijek događanja ili se ne bi ponašala primjereno, uskrati prisustvovanje na događanju ili je zamoli da napusti prostor. U takvom slučaju ili u slučaju otkazivanja događanja, organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu sudioniku.

OTKAZIVANJE DOGAĐANJA OD STRANE SUDIONIKA

Sudionik ima pravo otkazati svoje prisustvovanje na događanju. To može učiniti pismenim putem na marketing@datalab.hr ili na broj telefona 01 3535 595 najkasnije do 25.4.2024.

VIP odjave:
Po potvrdi vaše VIP prijave, organizator će za vas osigurati ručak, osvježenje tijekom pauze i materijale za konferenciju. Zbog povezanih troškova, molimo vas da vašu potencijalnu odjavu potvrdite najkasnije do 25.4.2024. pismenim putem na marketing@datalab.hr. U slučaju da se ne odjavite do navedenog roka, morat ćemo vam naplatiti 100% kotizacije za PANTHEON konferenciju 2024, jer je vaše mjesto bilo rezervirano i nije ga bilo moguće predati drugim sudionicima.

U slučaju da sudionik odustane od prisustvovanja na događanju na način drugačiji od navedenog ili nakon roka za otkazivanje, organizator ima pravo naplatiti 100% kotizacije.

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Upravitelj zbirkom osobnih podataka prikupljenih u okviru prijava na događanje ili na neki drugi način u okviru događanja je Organizator koji se obvezuje pažljivo pohraniti sve osobne podatke navedene u prijavnici te ih koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u svrhu za koju su pribavljeni i neće ih proslijediti trećim osobama. Ciljevi su definirani na prijavnom obrascu na web stranici konferencije konferencija.datalab.hr.

VALJANOSTI OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti vrijede od 1.1.2024. i odnose se na PANTHEON konferenciju 2024 u organizaciji Datalab HR d.o.o.